субота, 14 лютого 2015 р.


ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2014. № 7 

 I Всеукраїнська конференція Наукової бібліотеки КНУКіМ 28 травня 2014 року в Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів", організована Науковою бібліотекою вишу. Захід пройшов під патронатом Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України. У конференції взяли участь 127 учасників, серед них — представники Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського; директори бібліотек вищих навчальних закладів; науковці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Українського центру культурних досліджень, Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної академії культури, Рівненського гуманітарного університету, Луганської державної академії культури і мистецтв, Київського університету ім. Бориса Грінченка, які представляли наукові школи з питань культури і мистецтва різних регіонів України.  Пленарне засідання конференції відкрив проректор КНУКіМ О. Скнарь. Із доповідями виступили: д-р філол. наук, професор, проректор КНУКіМ А. Гурбанська; д-р культурології, професор, завкафедри історії України і музеєзнавства КНУКіМ О. Гончарова; д-р мистецтвознавства, професор, завкафедри теорії та історії мистецтв КНУКіМ Р. Михайлова; д-р мистецтвознавства, професор, декан факультету театрального мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Л. Троєльнікова; канд. культурології, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Ю.Горбань. Цікаво і змістовно пройшла робота та обмін досвідом у рамках першої та другої секцій конференції "Культура, освіта і суспільство" та "Бібліотечно-інформаційні інновації: стан і перспективи". Про зміст, завдання та напрямки корпоративної взаємодії як організаційної платформи сучасних бібліотечних послуг розповіла д-р соціальних комунікацій, завідувач відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Т.Гранчак. Основні засади інноваційного розвитку Наукової бібліотеки КНУКіМ висвітлив канд. культурології, директор наукової бібліотеки Ю. Горбань. Також наукові доповіді представили: канд. іст. наук, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ О. Каракоз, директор бібліотеки Київського університету ім. Бориса Грінченка В. Зотова, провідний бібліотекар Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського І.Сотникова, заввідділу інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ В. Степко. Під час роботи третьої секції "Інноваційні технології формування, обробки і зберігання документів" з доповідями виступили канд. іст. наук, старш. наук. співроб., заввідділу наукового опрацювання документів НБУ ім. В. І. Вернадського О. Сербін, канд. культурології, старш. викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ Н. Кобижча та ін. Теоретичні та практичні аспекти організації методичної та наукової діяльності розглядалися протягом четвертої секції "Інноваційно-методична та наукова діяльність бібліотек вищих навчальних закладів". Зокрема, з доповідями про практичні результати впровадження нововведень та інноваційні проекти виступили завідувач сектору методичної роботи НБ КНУКіМ О. Скаченко та завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки І. Маловська. З привітанням від методичного центру, що здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками ВНЗ III та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств, виступила Н. Якуніна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Актуальні питання розвитку вузівських бібліотек було порушено на засіданні п'ятої секції "Бібліотеки вищих навчальних закладів у системі наукових комунікацій". Зокрема, про головні тенденції аналітичної діяльності бібліотек і роль університетських книгозбірень у системі наукових комунікацій йшлося у виступах канд. іст. наук, директора НБ НУ "Києво-Могилянська академія" Т. Ярошенко, канд. пед. наук, професора кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ Г. Шипоти, першого заступника деректора НБ КНУКіМ Л. Рибки. Про завдання, нові виклики та значення візуального медіатексту в сучасних ЗМІ та Інтернеті розповіла магістрант Київського університету ім. Бориса Грінченка О. Сорокіна. Упродовж Всеукраїнської наукової конференції також демонструвалася електронна презентація "Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення" та діяли книжково-інформаційні виставки: "Наукові праці викладачів Київського національного університету культури і мистецтв"; "Рідкісні та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв". 

Олена Скаченко,  завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ

Немає коментарів:

Дописати коментар